OBSTEA PESTISANI

 organizează la sediul obștei, în fiecare zi de vineri, ora 13:00, după caz:  licitaţie, selecție de oferte, încredințare directă pentru vânzare masă lemnoasă, lucrări de curăţiri şi  împăduriri, lucrări de investiţii, etc.


Pentru participare la licitatie, agentii economici vor depune urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere la licitatie (NOMINALIZARE, PARTIDA, UNITATE AMENAJISTICA, UNITATE DE PRODUCTIE, VOLUM NET MASA LEMNOASA);
 2. Certificat constatator, emis de OFICIUL CAMEREI DE COMERT, cu activitatea de exploatare forestiera si silvicultura;
 3. Cod fiscal, in copie;
 4. Autorizatie de folosire a dispozitivelor de marcat;
 5. Atestat de exploatare, completat la zi, in copie si anexele;
 6. Certificat de atestare fiscala, in original, emis de A.F.P., valabil 30 de zile de la data emiterii;
 7. Documentul de plata a garantiei de participare la licitatie, in original (O.P., CEC, B.O., chitanta);
 8. Copie certificat de inmatriculare emis de O.R.C.;
 9. Copie cazier tehnic de exploatare;
 10. Copie contract de munca al tehnicianului silvic;
 11. Imputernicire reprezentant societate ce participa la licitatie;
 • Tariful de participare la licitatie este de 150 lei.
 • Delegatul care va participa la licitatie va prezenta, obligatoriu, imputernicire semnata si stampilata de reprezentantii legali.
 • Depunerea documentelor se va face cu o zi inaintea organizarii licitatiei, pana la ora 16:00, la registratura obstei.
 • Verificarea documentelor se face la locul desfasurarii sedintei de licitatie in aceeasi zi cu depunerea documentelor.
 • Valoarea de pornire a licitatiei este pretul pe mc masa lemnoasa volum net si nu include T.V.A.

   PRESEDINTE,
   Poenaru Ion

 

LISTA
partizilor ce fac obiectul licitatiei deschise de masa lemnoasa pe picior.

Locul de desfasurare al licitatiei: Sediul Obstii
Nr. Crt. A.P.V. U. P. u. a. Felul taierii Specia majoritara Volum brut m.c.
Valoarea de pornire
UnitaraTotala
Garantie de participare la licit. Pas licitatie
0
0
0
0
0
11390II BISTRIȚA404ADOFA, GO(brut 345 mc) 334 mc net
8528390
14205